95116e59-4578-49e0-81cd-dc5b89c7aaa4.jpg

鼻孔張大,嘴唇緊繃——憤怒。

 

  fd025597-7804-49c9-b331-0f2c76b0a305.jpg

 

臉頰升高,嘴角下撇——悔恨。

 

  

 b0acc8ab-75e4-4ec9-af61-75106b477a5a.jpg

 

 

自我噤聲手勢——雖然不能說,但是有話想說。

 

4a0d34fd-7425-4250-8add-08c6891398e8.jpg

 

說肯定句的時候輕微的搖頭/說否定句的時候輕微的點頭——言不由衷,說謊。

 

 

ba7eb231-f575-4b64-8f63-5c231854a6de.jpg

 

眉毛挑起,並且皺在一塊——害怕。

 

af1eaa00-e52d-4d83-98ad-8955c1457d4a.jpg

 

說到某事的時候突然轉身環抱——說謊,因為想呆在最小的空間裡。

 

660e672e-4137-4baf-8b20-a327d86db4cb_500.jpg 6468e362-c928-4914-8c54-d1ac5c0e964b_500.jpg cae33bc5-cbc2-4763-ab86-ea04ca6f167b_500.jpg d7d42c9a-ed18-4c40-a9f0-dbada1af163d_500.jpg

 

如圖表情——事情敗露,被揭穿

 

0e32a793-a22f-459a-bc77-2f4b8388db7f_500.jpg 78a77bd9-52ed-4a10-90ed-bdd454b4a9f4_500.jpg 700d2327-da03-459d-924f-8c386e51f53b_500.jpg

 

如圖表情——隱藏了某些事實,壓抑自己不說出來。


c973659d-fb06-4a66-9174-65fef048c33e_500.jpg

 

說到某事時吞口水——強烈的情感體現,說明心理承認,認同某件事,但嘴上卻說不。

 

0bb35b69-8feb-4c6b-bb1b-753ec2c6d8f0_500.jpg

 

“我只說一次xxx”——經典的強勢表述,其實說的不是事實。


c9ec5a0c-d5e8-4ba6-9de3-5245dcfef78c_500.jpg

 

咬嘴唇——焦慮。


bd500060-fcb7-4176-93d6-c166d106240a_500.jpg

 

目光突然朝下——兩種可能。

(1).兩個人都知道說的是謊話,當其中一個人說的時候,和另一個人目光接觸,表現出的內疚。

 

(2).和第一集的情況一樣,兩個人有一腿。

c983e67f-dc46-4bee-b95f-b98343fe2292_500.jpg dac28a6e-74ca-413f-b359-f44bf11e9e70_500.jpg

同樣的表情(這兩個是內疚)。

 

722e1dd7-a2b4-4c0c-a75d-74f7b37525c3.jpg

 

目光向下然後轉開——羞愧。

 

 13c95fe6-de4c-4583-b2c0-e60653ec453a.jpg

 

在回答某問題時,眉毛上揚——表示他知道答案(說不知道就是撒謊)。

 

4b6f3c5a-705c-4c79-b722-4ce1f342a900_500.jpg 9a5efd02-79e9-4b27-a47b-2ea551d62b95_500.jpg ee727aaa-9eb4-4151-8afe-0568ae4d5d81_500.jpg

 

扁嘴,眼瞼內縮——隱藏的恐懼。




99bf5869-4aa0-450d-997d-71fe28a9f831_500.jpg

 

說某事的時候,飛快的眨眼——隱瞞了一些事情。




 

89036cb5-32b8-4826-b3db-bce7c21fee38_500.jpg

 

說話經常帶手語的人,突然沒了手勢,取而代之的是尋找“控制物”,比如摸摸耳朵,首飾,表明正在說謊。



13c1c004-9512-46cf-a482-10eaa3e57e3c_500.jpg

輕微咧嘴,歎氣——放鬆,松了一口氣。

 

 

lie to me破解說謊   圖文細節祥解 (一)

lie to me破解說謊   圖文細節祥解 (三)

創作者介紹
創作者 Hook 的頭像
Hook

心理學知識特快-首頁

Hook 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()